Felles syn på utviklingen av fremtidens nordiske kraftsystem

I dag lanserte systemoperatørene (TSOene) fra Finland, Sverige, Danmark og Norge den nordiske nettutviklingsplanen 2019. Studien inneholder en samlet rapportering av gjeldende planer og nettutviklingsprosjekter over hele Norden, og presenterer et felles syn på den generelle utviklingen av fremtidens nordiske kraftsystem. I tillegg presenteres noen koordinerte studier om mulige fremtidige nettinvesteringer i fem nordiske korridorer.


NGDP 2019-rapporten beskriver den endrede funksjonaliteten som kreves i strømnettet i fremtiden. De viktigste driverne for utvikling av nordisk nett som planen peker på, er økt volatilitet på grunn av massiv økning i fornybar produksjon, nedleggelse av fossil produksjon, vekst i forbruk fra elektrifisering og nye industrier, eldre komponenter og behovet for reinvesteringer i eksisterende nett, nye forbindelser til kontinentet og utfasing av atomkraftverk i Sverige. Disse regionale driverne for nettutvikling har ført til en betydelig økning i nettinvesteringer fra de nordiske TSO-ene. Samtidig utvikles det flere tiltak for å gjøre strømmarkedet og systemdriften mer effektiv.

Energisektoren endres raskt


Planen for 2019 inkluderer en tidlig vurderingsstudie av fem nordiske korridorer, med fokus på markedssimuleringer, markedsfordeler og en høynivåanalyse av kapasitet på korridorene. De fem korridorene ble opprinnelig identifisert i NGDP 2017 og bilaterale studier for hver korridor er utviklet basert på en felles evalueringsramme og et nordisk referansescenario inkludert planlagte interne forsterkninger i hvert land. Studiene viser en tidlig vurdering av mulige fremtidige nettinvesteringer i de fem korridorene, og viser et potensial for å styrke kapasiteten ytterligere mellom de nordiske landene. Med et sterkt sammenkoblet kraftsystem er det viktig å fortsette det nordiske plansamarbeidet om både nettplanlegging og studier.

- Energisektoren endrer seg raskt. Etter hvert som sektoren blir mer kompleks, vil det være viktig å fortsette å se på hvordan de nordiske landene kan støtte hverandre. Et sterkere strømnett gjør det mulig å fase inn ny fornybar produksjon og på den måten erstatte produksjon fra fossile brensler, mot et fornybart og fullelektrisk energisystem, sier konserndirektør i Statnett, Håkon Borgen.