Det faglige nettverket for kraftmarkedsmodellering ble etablert våren 2023, med mål om å forbedre samarbeidet, dele kunnskap og utvikle god praksis innen kraftmarkedsmodellering, samt bidra til en bransjestandard for modellrammeverk. Medlemskap i nettverket er gratis og ikke-bindende, og åpent for fagfolk innen kraftmarkedsmodellering. 

Det overordnede temaet for det første nettverksmøtet er Prisvolatilitet i vannkraftdominerte kraftsystemer, med emner som er svært relevante for de som jobber med modellering av det nordiske kraftmarkedet. De inviterte talerne er eksperter innen kraftmarkedsmodellering fra ulike perspektiver. 


Tid og sted 

Møtet vil finne sted 14. september 2023 kl. 12-16 i Oslo. Flere detaljer vil bli distribuert til deltakerne etter registrering. 

Klikk her for å melde deg på nettverksmøtet!* 

Påmeldingsfristen er onsdag 6. september. 

 

Program

Tid

Program

12.00-12-10 Ankomst og kaffe
12.10-12.35 Velkomst og introduksjon – Ane Torvanger Brunvoll (NVE) og Anders Kringstad (Statnett)
12.35-13.30

Session 1:  

Challenges with price variation and solutions from a model development perspective 

Modelling congestion management and locational prices - Mette Helene Bjørndal (NTRANS/NHH) 

Modelling hydropower in JulES - Julien Cabrol (NVE) 

Intraday price variations when modeling with individual water values in SDDP - Joachim Dahl Jensen (Statkraft) 

13.30-14.00 Pause (med snack)
14.00-14.45

Session 2:  

Modelling of price variation in practice: trade-offs and choice of method  

Increasing price variability without breaking price-inflow correlation - Vegard Kyllingstad (Lyse)  

Model simplifications and method selection, examples from the BID model - Geir Brønmo (Afry 

Calculation of water values using machine learning - Gavin Bell (Optimeering) 

14.45-15.45

Session 3  

Group work  

Discussion in groups  

Presentation of group work  

15.45-16.00

Rounding off – Roy Arne Syversrud (Statkraft) 

Summary of the day  

Practical information about further activities in the network   

16.00- Mingling på Vesper bar

Etter møtet er du velkommen til å bli med oss på Vesper bar og fortsette sosialiseringen og diskusjonene fra kl. 16. 

 

Deltagelse

Vi oppfordrer alle deltakere til å delta fysisk på møtestedet, men vil også legge til rette for digital deltakelse for medlemmer som ikke har mulighet til å reise til Oslo. Hvis du har problemer med å delta i møtet fysisk, vennligst gi oss beskjed ved å sende en e-post til aagt@nve.no. 

Vi håper å se deg på nettverksmøtet! 

 

* Merk at møtet er for medlemmer av det faglige nettverket. Ved å melde deg på møtet samtykker du derfor også til å bli innmeldt i det faglige nettverket. Hvis du ikke har anledning til å delta på nettverksmøtet, men ønsker å melde deg inn i nettverket, klikk her for å bli medlem av det faglige nettverket for kraftmarkedmodellering.