FASIT-dagene er en årlig tradisjon som samler personer fra kraftbransjen som arbeider med FASIT og feil- og avbruddsstatistikk, enten gjennom registrering og rapportering av feil og avbrudd eller som anvendere av datagrunnlaget til ulike oppgaver.

Hva får du kunnskap om?

  • Informasjon om enkeltvedtak om KILE-fordeling 
  • Tilsynsresultater og klargjøring av saksbehandlingsregler 
  • Oppdatert statistikk og eksempler nytte av fasit-data 
  • Nyheter om PQ Portal 
  • Gjennomgang av feilhendelser 
  • Diskusjoner om behov fra neste generasjon AMS og FASIT-program 
  • Diskusjoner om behov fra FASIT-program ifm. endrede klimapåkjenninger og driftspolicy 

Du finner program og påmeldingsinfo på Fornybar Norge sine sider