Statnett er registeransvarlig for elsertifikatmarkedet. 1. april markerer slutten på en hektisk periode. 15. februar er frist for nettselskapene til å rapportere det elsertifikatpliktige forbruket, såkalt beregningsrelevant volum. De elsertifikatpliktige, det vil si kraftleverandører og større forbrukere som betaler elavgift, må kontrollere dette volumet og klage på eventuelle feil innen 1. mars. I hele perioden frem mot annullering behandler Statnett disse klagesakene.

- Det er selvsagt litt nervepirrende å skulle eliminere så store verdier som det her er snakk om, men heldigvis er våre systemer grundig testet og annulleringen gikk da også helt som forutsatt, sier seksjonssjef Lars Olav Fosse i seksjon for elsertifikater.

Det er NVE som forvalter ordningen med elsertifikater. Se NVEs pressemelding her. Statnett som registeransvarlig har siste året utviklet en betydelig forbedret statestikkmodul i elsertifikatregisteret (NECS). Mer detaljert statistikk om årsoppgjøret kan lastes ned fra NECS.

 

Store verdier over kjølen

For 2012 og 2013 har det netto vært behov for å importere 5 millioner elsertifikater fra Sverige som følge av produksjonen har vært lavere enn elsertifikatplikten begge år. Norske aktører har stått for ytterligere 2,3 millioner i netto import. Til samme utgjør dette en verdi i størrelsesorden 1,3-1,4 mrd NOK. Prisen på elsertifikater variererer over tid, og dermed vil også verdien variere. Andelen av det norske elsertifikatbehovet som er dekket av norske sertifikater har imidlertid gått fra 8 % i 2012 til 23 % i 2013.

 

Mange klagesaker

Statnett mottok til sammen 53 klagesaker i forbindelse med årsoppgjøret. Dette er riktignok en nedgang fra i fjor da over 80 klagesaker ble mottatt, men likevel urovekkende mange. De elsertifikatpliktige klager på det beregningsrelevante volumet som er rapportert inn fra nettselskapene.

- Jeg hadde håpet at vi ville oppleve langt færre klagesaker i år som følge av at aktørene hadde fått forbedret sine rutiner og systemer, men dessverre holdt ikke grunnlagsdataene fra mange nettselskap nødvendig kvalitet i år heller, sier Fosse.

- Etter iherdig innsats klarte vi likevel å få avsluttet nær samtlige klagesaker før annulleringen, avslutter Fosse.