Strategiene skal dekke tiårsperioden fram til 2030.

Omleggingen til mer klimavennlig produksjon og bruk av energi fører med seg store endringer i kraftsystemet. Dette er en omstilling systemoperatørene (TSOene) i Norden ønsker velkommen, og de vil gjøre sin del av jobben for å legge til rette for et mer klimavennlig energisystem.

-Det er behov for mer elektrisk kraft for å møte klimamålene, noe både havvind og vindkraft på land kan bidra med, sier Tom Tellefsen, direktør for Systemdrift og markedsoperasjoner i Statnett.

De fire nordiske TSOene ser behov for en felles tilnærming for å integrere vindkraft på en effektiv måte. I Norden vil også kobling av energisystemer, slik at ulike kilder for energi ses i sammenheng, være med på å redusere utslipp av klimagasser.

De ulike selskapene har spesialkompetanse på ulike områder, noe arbeidet med å utarbeide strategier vil dra nytte av. Samtidig ser de at utvikling og veivalg innen både vindkraft og sektorkobling innen energiforsyningen avhenger av mange aktører.

-De ulike interessentene er viktige for dette strategiarbeidet, og vi vil be dem om innspill underveis, forteller Tellefsen.

Dette vil blant annet bli gjort på webinarer og gjennom konsultasjoner, og det første webinaret er planlagt til våren 2021.

Strategiarbeidet vil bli ferdigstilt våren 2022, og det blir offentliggjort som en del av den neste felles "Solutions Report" fra de nordiske TSOene.

 

 

For ytterligere informasjon, kontakt:

Direktør Systemdrift og markedsoperasjoner Tom Tellefsen
tlf. 905 36 827
e-post: tom. tellefsen@statnett.no