De første anbudsdokumentene er publisert på EUs offentlige kunngjøringsdatabase. Anbudet gjelder rammeavtale for den neste åtte årene, med en anslått verdi på 250 mill. DKK.

RSC ble etablert i 2017 og eies av Statnett, Svenska kraftnät, Fingrid og Energinet.

 

Les mer om anbudsforespørselen på energinet.dk

Finn anbudsdokumentene her