Forslaget er utviklet i henhold til kommisjonsforordning (EU) 2017/1485 av 2. august 2017 om retningslinje for systemdrift, System operation Guideline (SOGL) artikkel 156 (10).

Det har vært gjennomført en europeisk prosess på dette området hvor det blant annet er utført en kost-nytte-analyse. De nordiske TSOene har spesifisert et forslag til nordiske regler, som nå er ute på høring.

Du finner høringsdokumentene på ENTSO-E sine nettsider.

Høringsfristen er 25. januar 2021.