Artikkel 76 angir at alle TSOer i hver kapasitetsregion (CCR) skal utarbeide et forslag til regional koordinering av driftssikkerhet. Statnett tilhører CCR Nordic og CCR Hansa. Denne høringen omhandler CCR Nordic.

Berørte parter og interessenter inviteres til å gi tilbakemelding og kommentarer mellom 25. Oktober og 25. November 2019. Etter høringen kommer de nordiske systemoperatørene til å ferdigstille forslaget, imøtekomme og besvare kommentarer og inkludere endringer.

Det endelige forslaget leveres til de nordiske regulatorene senest 21. Desember.

Høringen om forslag til nordisk koordinering av driftssikkerhet finnes på ENTSO-E sine nettsider:

Link to the ENTSO-E consultation hub

 

Kontaktperson fra Statnett:

 Frida Holand

Frida.Holand@statnett.no

 

Kontaktperson for CCR Nordic:

Thomas Thor

Thomas.Thor@svk.se