Forslaget til produktspesifikasjon er i tråd med krav gitt av EBGL artikkel 25(2), og sendes nå på høring for innspill.

Forslaget til standardprodukter vil legge viktige rammer for hvilke produkter som kan handles mellom land. TSOer har selv ansvaret for å vurdere behovet for å utvikle markeder for balansekapasitet, og forslaget inneholder derfor ikke en plan for implementering.

Høringsfristen er 31. juli 2019.

 

Du finner høringen om forslag til metode på ENTSO-E sine nettsider.

 

I forbindelse med høringen vil det arrangeres et europeisk høringsmøte i regi av ENTSO-E i Brussel den 6.  juni. For mer informasjon og påmelding se ENTSO-E sine nettsider. Det vil være mulig å følge møtet via live-streaming.

Informasjon om et eget webinar for norske interessenter vil bli lagt ut på vår oversikt over møter og arrangementer.