Informasjon om denne høringen er også sendt til kundeorganisasjonene med drøftingsrett (Energi Norge, Distriktsenergi, Norsk Industri og Norsk olje og gass). Mer informasjon om høringen, forslaget, webinaret og hvor du sender et høringssvar finner dere på ENTSO-E sine hjemmesider. Denne lenken tar deg til rett sted: Høring

Har du noen spørsmål, ta kontakt med Ketil Røn på epost: ketil.ron@statnett.no.