De europeiske handelsplattformene vil settes i drift i juli 2022. Statnett og de andre nordiske TSOene vil senest knytte seg til plattformene 24. juli 2024 og søker dermed om midlertidig dispensasjon i opptil to år.

De nordiske TSOene har en ambisiøs gjennomføringsplan som legger opp til at tilkobling til mFRR-plattformen MARI kan skje i Q4 2023/Q1 2024, og tilkobling til aFRR-plattformen PICASSO i Q2 2024.

I vedlagte søknader gjennomgås juridisk bakgrunn, begrunnelse for søknad om dispensasjon og gjennomføringsplan for tilkobling. I tillegg inneholder søknaden en kort konsekvensanalyse av at tilkoblingen utsettes i to år.

 

Hovedkonklusjonen i konsekvens analysen er at det anslås at to års utsettelse av tilkobling til plattformene vil ha små samfunnsøkonomiske konsekvenser. Det viktigste argumentet for dette i begge søknadene handler om at svært mange av de andre europeiske landene som vil tilknytte seg til plattformene også søker om dispensasjon for å utsette tilkoblingen. Det betyr at muligheten for å realisere samfunnsøkonomiske gevinster begrenses før flere land kobler seg til, mest sannsynlig i løpet av 2023-2024.

 

I forbindelse med konsekvensanalysen vil Statnett gjerne ha innspill fra aktørene i det norske og nordiske kraftmarkedet. I høringsbrevet under ligger en del spørsmål som aktører gjerne kan svare på i et eventuelt høringssvar.