Forslaget vil påvirke hvordan TSOer kan allokere overføringskapasitet mellom utveksling av energi i døgnmarkedet og utveksling av balansekapasitet i regionale eller europeiske reservemarkeder.

Høringen er tilgjengelig via ENTSO-E sine nettsider. Fristen for å gi innspill er 29. august.

Forslaget vil kunne påvirke den nordiske metoden som ble godkjent av ACER i 2020. Implementeringen av metoden og det nordiske kapasitetsmarkedet for automatic Freqency Restoration Reserves (aFRR) avventer resultater fra den pågående eksterne parallellkjøringen av flytbasert markedskobling etter instruksjon fra de nordiske regultorene.

 

Mer informasjon om den nordiske metoden for allokering av overføringskapasitet for utveksling av balansekapasitet og det nordiske aFRR-kapasitetsmarkedet finner du på nettsiden for det nordiske programmet for ny balanseringsmodell (NBM).

 

Kontaktperson Statnett: Kristian Wang Høiem, kristian.hoiem@Statnett.no 

Kontaktperson ENTSO-E: Nino Vakhtangishvili, nino.vakhtangishvili@entsoe.eu