Synspunkter kan gis ved å svare på denne undersøkelsen på ENTSO-Es websider innen 10. mars:

Lenke til konsultasjon (ENTSO-E)