Den 31 km-lange luftledningen mellom Ultvedt i Ringerike og Smestad i Oslo rives fordi det ikke lenger er behov for den i strømnettet. Forrige vinter rev Statnett 65 master, og i slutten av oktober startet arbeidet opp igjen med å rive de resterende 36. Totalt river vi 101 høyspentmaster, inkludert liner og fundamenter. 

Mastene rives på vinterstid for å gjøre minst mulig skade på naturen. Etter planen skal selve rivearbeidet være ferdig til påske. Når rivearbeidet er ferdig og snøen har smeltet, vil det bli gjennomført et oppryddingsarbeid og etterkontroll langs traseen i marka.   

Hvor gjenstår rivearbeidet?  

I november ble 14 master revet. Resterende arbeider vil starte opp igjen fra uke 3 i 2023 og frem til påske.  

Rivearbeidet som gjenstår strekker seg fra Løvlia til østre del av Steinsfjorden. Totalt gjenstår nå 22 master fra Søndre Heggelivann frem til Løvlia skistue og videre ca. 6 km av traseen fra Løvlia og ned til østre del av Steinsfjorden. I tillegg gjenstår de to siste mastene inn mot Ultvedt transformatorstasjon.   

Hvordan vil rivearbeidet påvirke skiløpere?  

Statnett samarbeider med Skiforeningen og grunneiere for gjennomføring av anleggsarbeidene. I perioder vil skiløyper som går under høyspenttraseen vest for Løvlia være midlertidig stengt. (Se skiforeningens nettside og føremeldingen). I korte perioder vil det være redusert fremkommelighet til Løvlia skistue. Vi vil unngå aktivitet som påvirker publikum fredager og lørdager i arbeidsperiodene. Søndag er det ingen aktivitet.  

Rivearbeidene skulle opprinnelig være ferdig vinteren 2022. Her kan du lese mer om hvorfor deler av rivearbeidene ble utsatt til vinteren 2022/2023.  

På prosjektsiden vår kan du lese mer om hvorfor Statnett river luftledningen og 101 master på denne strekningen.