I uke 16 og 17 vil Statnett rive master i Mærradalen fra Sørkedalsveien og ned i retning mot Radiumhospitalet. (mast nr 334 t-o-m 338). I den forbindelse vil deler av turstien nord-øst for Mærrdalsbekken periodevis bli stengt. Det samme gjelder krysningene over bekken, samt tilknyttede stier som fører ned til Mærradalen i anleggsområdet.

Det vil bli godt skiltet for alle som ferdes.

Vi beklager de ulemper det medfører.

 

image0x9fi.png