Før vi kan rive selve mastene, må vi fjerne strømlinene. Til dette arbeidet må vi bruke mobilkran, og det vil i perioder medføre støy. Arbeidet må gjennomføres på natten for ikke å komme i konflikt med t-banens rutetider. 

Vi beklager de ulemper dette medfører for dere som bor i nærheten.