Skogrydding er det første som startes opp for å rydde stasjonstomten med adkomstvei, samt begrenset hogst for ledningsombyggingene. Arbeidet skal utføres av SMB AS.

Grunnarbeidet for stasjonen og adkomsten vil også startes opp innen kort tid. Her har Statnett tildelt kontrakt til Veidrift Nord AS.

Statnett mottok 7.oktober 2022 vedtak om godkjent miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) fra Norges vassdrags- og energidirektorat for ny Vinnelys transformatorstasjon. MTA konkretiserer hvordan Statnett skal bygge og drive anlegget, slik at miljø og landskap blir ivaretatt på best mulig vis.

Arbeidet med stasjonen vil etter planen pågå i to år med planlagt ferdigstillelse i 2024.