Ny Vinnelys stasjon vil bedre forsyningssikkerheten i Finnmark og Nord-Troms, samt legge til rette for å videreutvikle kraftsystemet i regionen. Stasjonen tilknyttes det høyeste spenningsnivået vi har og økt kapasitet på transformatorene. Vår aktivitet vil også bedre forholdene både for vei- og sjøtransport i det veien mellom Vinnelys og kaianlegget på Klubbenes forsterkes for å legge til rette for transformatortransportene, forteller Stig Løvlund, prosjektleder i Statnett. 

Vinnelys stasjon – fornyelse av Nordreisa

Statnett fikk i 2015 endelig konsesjon fra Olje- og energidepartementet for bygging av ny Vinnelys transformatorstasjon i Nordreisa kommune, Troms og Finnmark fylke, som en del av prosjektet 420 kV Balsfjord-Hammerfest. Bygging av 420 kV stasjonen ble imidlertid satt på vent i påvente av forbruksutviklingen i områdene rundt Nordreisa.

Nordreisa transformatorstasjon ligger i Reisadalen og er et viktig knutepunkt i 132 kV nettet som dekker Troms og Finnmark (Nordnettet). Gjennom Reisadalen går 420 kV ledningen mellom Balsfjord og Skillemoen parallelt med 132 kV ledningene. I den konsesjonsgitte løsningen i Reisadalen med ny Vinnelys stasjon var det lagt opp til å beholde Nordreisa transformatorstasjon. I forbindelse med at det ble avdekket behov reinvestering i Nordreisa, ønsket Statnett å flytte alle funksjoner i Nordreisa til ny stasjon på Vinnelys. Statnett planlegger dette i samarbeid med Vissi AS, som eier 66 kV nett i området.

For å kunne flytte funksjonene fra eksisterende stasjonen til den nye Vinnelys stasjon ble det sendt en tilleggssøknad til NVE i mai 2021. Statnett har nå mottatt konsesjon fra NVE på tilleggssøknaden.