Bygninger, transformatorsjakter og fundamenter til apparatparkene begynner å komme opp, men det er fortsatt noen måneder med arbeid for vår entreprenør Peab Bjørn Bygg for å fullføre dette ut på våren neste år, forteller Stig Løvlund, prosjektleder i Statnett.

Prosjektet skal etter planen starte monteringen av høyspentanleggene i løpet av oktober, noe som utføres av GE Power Norway. Veidrift Nord har startet opp arbeidet med å etablere nytt kaihakk for ilandføring av to store transformatorer som er planlagt å ankomme neste vår/sommer 2024.

Kraftmontasje er godt i gang med ombygging av ledninger som skal tilknyttes den nye stasjonen.

Prosjektet samarbeider med det lokale nettselskapet Vissi. Vissi skal etablere 66kV anlegg, hvor Statnett skal eie deler av anlegget når det kommer i drift. Vissi vil også utføre nødvendige omlegginger av sine 66kV ledninger slik at de blir tilknyttet den nye stasjonen som er under bygging.