-Prosjekteringskontrakten på Skaidi, Hyggevatn og Skillemoen stasjon er en viktig milepæl i realiseringen av prosjektene Balsfjord-Skaidi og Skaidi Hammerfest, og vi ser fram til å samarbeide med Multiconsult om dette. Vi har tidligere opplevd Multiconsult som en god leverandør til prosjektet og fra andre prosjekter i Statnett, sier prosjektleder i Statnett Morten Indbryn.

Prosjektet består av detaljert tverrfaglig prosjektering av transformatorstasjonene hyggevatn, Skaidi og Skillemoen.

Prosjekteringen av Hyggevatn transformatorstasjon er et byggherresamarbeid mellom Statnett og Equinor hvor Statnett anskaffer og gjennomfører prosjektet. Hyggevatn stasjon skal bygges som en innendørs 420-132 kV GIS-transformatorstasjon i nærhet av dagens transformatorstasjon som er eid av Hammerfest Energi.

Nødvendig oppgradering av trafostasjoner for å forsterke sentralnettet mellom Skaidi og Hammerfest

Tiltakene for Skaidi og Skillemoen stasjon innebærer en oppgradering av eksisterende trafostasjoner for å kunne tilrettelegge for oppgraderingen på 420 kV fra Skillemoen til Hyggevatn i Hammerfest. Skaidi stasjon er et knutepunkt for utbyggingen av 420kV til Øst- og Vest-Finnmark, forklarer Indbryn.  

 

Ledning fra Skillemoen til Skaidi er under bygging, og bygges med 420 kV standard, men skal i en overgangsperiode driftes på 132 kV. Det er etablert 132 kV ledningsfelt i både Skaidi og Skillemoen for dette. Ved oppgradering til drift på 420 kV må det etableres et nytt 420 kV ledningsfelt for Skillemoen og Skaidi.

 

Tiltaket for Skaidi transformatorstasjon utføres som et ombyggingsprosjekt, der eksisterende transformatorstasjon utvides med 420kV GIS-anlegg med tilhørende transformatorer. Tiltaket for Skillemoen stasjon innebærer en utvidelse av stasjonen med AIS 420kV bryteranlegg i eksisterende transformatorstasjon.