- Vi i styret er glade for å ha gjort ferdig jobben med å finne ny konsernsjef etter Auke Lont.  Med sin brede erfaring fra mange lederposisjoner, inklusiv kjennskap til energiområdet, mener styret at Hilde Tonne er den rette til å fylle den viktige stillingen som konsernsjef i Statnett. Selskapet står foran viktige oppgaver og er en sentral byggestein i fremtidens elektrifiserte samfunn. Hilde Tonne har en bakgrunn som gjør henne godt rustet til å ta Statnett inn i denne viktige perioden, sier styreleder Jon Fredrik Baksaas i Statnett.

Hilde Tonne er utdannet sivilingeniør fra NTNU og RWTH Aachen i Tyskland. Hun har erfaring fra flere ulike sektorer, og har jobbet i Hydro Olje&Energi, Telenor og nå i Rambøll, hvor hun er konserndirektør med ansvar for innovasjon. Tonne har hatt en rekke styreverv, også i kraftsektoren som styreleder i Hafslund og styremedlem i Statkraft og Vattenfall. Hun var med på oppstarten av Digital Norway, hvor Statnett også er medlem. Hun er styreleder i Forskningsrådet.

- Hildes teknologikompetanse og brede ledererfaring er en uvurderlig ressurs når Statnett nå tar på seg ledertrøya inn i elektrifiseringens tiår. Vi skal levere på å legge til rette for nytt næringsliv, elektrifisering og ikke minst forsyningssikkerhet hver dag hele året. Styret er sikker på at Hilde er den rette til å ta på seg dette ansvaret, sier styreleder Baksaas.

Tonne har bakgrunn som konserndirektør i Telenor der hun blant annet hadde ansvar for industriell utvikling. Til sammen 17 år i olje- og gassektoren gir verdifull erfaring innen energiområdet, blant annet som teknologi- og forskningsdirektør i Hydro.

- Dette er en drømmejobb. Det å få lov til å lede 1400 kompetente medarbeidere med et så tungt og viktig samfunnsoppdrag er et privilegium. Strømforsyning er en kritisk samfunnsoppgave og kraftsystemet står sentralt i den nødvendige omleggingen for å møte klimakrisen. Norge har et unikt utgangspunkt for å være i førersetet for utviklingen av et energisystem som bidrar til å løse en av vår tids kanskje største utfordringer, sier påtroppende konsernsjef Hilde Tonne.

- Teknologi og kompetanse er de viktigste faktorene for å lykkes med dette. Sammen med Statnetts kritiske anlegg rundt omkring i hele landet og tilknytning av nye virksomheter vil digitalisering være en nødvendig suksessfaktor for å lykkes med oppdraget. Jeg gleder meg til å ta fatt på dette, understreker Tonne.

Prosessen med å finne ny konsernsjef i Statnett ble satt i gang da Auke Lont i høst annonserte at han etter 12 år i stillingen ønsket å gå av.

- Auke Lont har gjort en fantastisk innsats og har gjennom visjoner og klar retning tatt Statnett og Norge viktige skritt i retning et energisystem som muliggjør en klimavennlig og elektrisk fremtid. Han har løftet Statnett til å bli en sentral aktør i samfunnet og levert på det viktige oppdraget med å sikre strøm i kontakten og kapasitet til fremtidens næringsliv, understreker Baksaas.

Lont skal etter planen fratre som konsernsjef ved utgangen av januar 2021. Tonnes tidspunkt for tiltredelse vil bli nærmere avklart etter nyttår.