For å redusere risikoen for fly- og helikopterulykker har Luftfartstilsynet skjerpet kravene om merking av luftfartshindre. Forskriften sier blant annet at alle luftspenn som har over 150 meters høyde må merkes med såkalte 'hinderlys', intensive varslingslys som blinker. Dette omfatter de fleste av Statnetts fjordspenn.

— Vi jobber med å utvikle, teste og kvalifisere systemer for hinderlys som i tillegg til en lampe vil inneholde både strømforsyning og løsning for overvåking. En sentral del av arbeidet har vært å utvikle og teste systemet grundig for å sikre at de tåler alle slags vær- og klimatiske forhold, og kan stå ute i norsk natur i mange tiår, forteller ansvarlig for teknologikvalifiseringen i Statnett, Kjell Arne Moi.

Han forklarer at lampene forsynes med strøm fra brenselcelle kombinert med solcellepaneler og batterier. Enkelte hinderlyssystemer vil kunne tilkobles lokalt strømnett.

Statnetts overvåkingssenter​ på Sunndalsøra vil overvåke hinderlysene kontinuerlig.

Blinker synkront

I løpet av høsten har Statnett installert 20 hinderlys. Resten vil installeres i løpet av neste år da fristen for å sette ut lysmerking er oktober 2021.

— Vi har forståelse for at noen kan synes blinkende varslingslys kan være ubehagelig å ha i synsfeltet, men forskriften fra Luftfartstilsynet stiller krav til lysmerking som lysstyrke og antall blink i minuttet, slik at hinderet er godt synlig for lufttrafikken, sier Moi.

Hinderlys som er installert på hver side av dal- og fjordspenn vil blinke synkront 20 ganger i minuttet. Som regel blir lysene satt opp på en stolpe ved siden av høyspentmasten (som vist på bildet), men noen installeres også i toppen av høyspentmasten der det er mulig eller på toppen av et skap.

Installering av Hinderlys ved strekningen Aurland-Sogndal i november
Installering av Hinderlys ved strekningen Aurland-Sogndal i november
Hinderlysene skal redusere faren for ulykker i luftfarten.
Hinderlysene skal redusere faren for ulykker i luftfarten. Foto: Statnett/Håvard Gram