Du finner innlogging til Fosweb i hovedmenyen på vår nettside.

Du finner svar på ofte stilte spørsmål om Fosweb og PDF-veiledere til Fosweb lenger ned på siden.

Kraftsystemdata

Konsesjonærer skal løpende legge inn og oppdatere data om sine anlegg og komponenter i Fosweb. Dataene brukes av driftssentralene, i analyser og av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). 

FASIT-rapportering

FASIT-rapportene fra konsesjonærene er basis for landsdekkende feilstatistikk for det norske kraftsystemet. Vi viser til fos § 22 i forskrift om systemansvaret (fos), hvor konsesjonærer skal:

  • Analysere og rapportere til systemansvarlig alle driftsforstyrrelser i eget regional- og sentralnett, og i tilknyttede produksjonsenheter.
  • Analysere og årlig rapportere til systemansvarlig alle driftsforstyrrelser i eget høyspennings-distribusjonsnett.

Frister for innrapportering

  • Frist for innrapportering av hendelser til årsstatistikk for 2018 er 1. mars 2019.
  • For hendelser i 2019 ønsker systemansvarlig at rapporter blir behandlet så raskt som mulig etter en driftsforstyrrelse for å sikre bedre tilgang til informasjon og bidra til bedre kvalitet på rapportene.

For transmisjons- og sentralnett samt produksjonsanlegg og sluttbrukere tilknyttet disse nettnivåene, skal konsesjonær rapportere alle driftsforstyrrelser til systemansvarlig innen fire uker. For distribusjonsnett er krav om rapportering av driftsforstyrrelser innen åtte uker. Ved spesielle forhold kan fristen forlenges etter avtale med systemansvarlig.

Merk: Nye retningslinjer for fos § 22 gjelder fra 1.1.2019 finner du her

Driftsstans

Konsesjonærenes planer om driftsstans i sentral- og regionalnettet og tilknyttede produksjonsenheter som kan påvirke andre konsesjonærer, skal meldes inn via Fosweb.