Du finner innlogging til Fosweb i hovedmenyen på vår nettside.

Du finner svar på ofte stilte spørsmål om Fosweb og PDF-veiledere til Fosweb lenger ned på siden.

Kraftsystemdata

Konsesjonærer skal løpende legge inn og oppdatere data om sine anlegg og komponenter i Fosweb. Dataene brukes av driftssentralene, i analyser og av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). 

FASIT-rapportering

FASIT-rapportene fra konsesjonærene er basis for landsdekkende feilstatistikk for det norske kraftsystemet. Vi viser til fos § 22 i forskrift om systemansvaret (fos), hvor konsesjonærer skal:

  • Analysere og rapportere til systemansvarlig alle driftsforstyrrelser i eget regional- og sentralnett, og i tilknyttede produksjonsenheter.
  • Analysere og årlig rapportere til systemansvarlig alle driftsforstyrrelser i eget høyspennings-distribusjonsnett.

Frist for innrapportering til årsstatistikk er 1.mars for foregående år.

Driftsstans

Konsesjonærenes planer om driftsstans i sentral- og regionalnettet og tilknyttede produksjonsenheter som kan påvirke andre konsesjonærer, skal meldes inn via Fosweb.