Fosweb

Fosweb er kontaktpunktet mellom konsesjonærene og Statnett (systemansvarlig). Fosweb brukes til rapportering av kraftsystemdata, feil/driftsforstyrrelser (FASIT), og driftsstans.