Elsertifikater

Et elsertifikat er en bekreftelse på at 1 MWh fornybar elektrisk energi er produsert i henhold til Lov om elsertifikater. Norge og Sverige har siden 1. januar 2012 hatt et felles marked for elsertifikater. Formålet er å stimulere til økt ny fornybar produksjon. 

Statnett er registeransvarlig for elserifikatregisteret. Det innebærer å:

  • Etablere, drifte og vedlikehold et elektronisk elsertifikatregister (NECS)
  • Aktivere anlegg som er godkjent av NVE i registeret
  • Opprette konto etter søknad og ajourholde denne for aktører i markedet

Aktører i elsertifikatmarkedet er i hovedsak elsertifikatpliktige, elsertifikatberettigede,
porteføljeforvaltere og tradere.

Opprinnelsesgarantier

En opprinnelsesgaranti er et bevis på at det er produsert 1 MWh fornybar elektrisk energi ved et bestemt kraftverk. Kun anlegg som er godkjent for ordningen om opprinnelsesgarantier kan få slike utstedt.

Produsenter som ønsker å motta opprinnelsesgarantier for sin produksjon av fornybar kraft, må få anlegget godkjent av NVE og opprette konto i NECS. Man kan eventuelt velge å benytte en kontofører til å håndtere det praktiske rundt opprinnelsesgarantier.

De som ønsker å handle med og/eller innløse garantiene, vil også trenge en konto i vårt register. Dette av ulike grunner, som miljømessige, produktdifferensiering ved markedsføring, skattemessige incentiver eller finansielle.

Statnett er medlem av Association of Issuing Bodies (AIB), som er en europeisk forening for utstedere av opprinnelsesgarantier og ulike energisertifikater. Statnett har der en pådriverrolle for gode handelsløsninger i Norden og EU. AIB har utviklet standarden European Electrcity Certificates Systems (EECS), for opprinnelsesgarantier. Norske opprinnelsesgarantier utstedes iht. denne standarden. Den norske domeneprotokollen viser hvordan de norske reglene og registeret oppfyller disse kravene.

Søk konto i sertifikatregisteret (NECS)

I dokumentlista under finner du detaljert informasjon om hvordan søke konto i NECS og gjeldende vilkår.