Elsertifikater

Et elsertifikat er en bekreftelse på at 1 MWh fornybar elektrisk energi er produsert i henhold til Lov om elsertifikater

Aktører i elsertifikatmarkedet er i hovedsak

  • Elsertifikatpliktige
  • Elsertifikatberettigede
  • Kontoførere 
  • Tradere

Opprinnelsesgarantier

En opprinnelsesgaranti er et bevis på at det er produsert 1 MWh fornybar elektrisk energi fra et angitt kraftverk og tidsrom.

For å få kraftverket godkjent for ordningen om opprinnelsesgarantier må søknad sendes til NVE.

Godkjente anlegg skal registreres i NECS av eier eller kontofører med fullmakt.

Anleggseiere kan enten opprette konto i NECS og håndtere det praktiske rundt opprinnelsesgarantier selv, eller sette det bort til en kontofører. Tradere som ønsker å kjøpe/selge opprinnelsesgarantier kan også søke om konto i NECS.

Statnett er medlem av Association of Issuing Bodies (AIB), som er en europeisk forening for utstedere av opprinnelsesgarantier og ulike energisertifikater. AIB har utviklet standarden European Electrcity Certificates Systems (EECS), for opprinnelsesgarantier, som norske opprinnelsesgarantier utstedes iht.