Virksomhetsrapporten utarbeides årlig og gir en beskrivelse av virksomhetsområdene under avregningsansvaret, informasjon om virksomheten i året som har gått og litt om kommende utvikling.