Kundeforumet består av medlemmer fra balanseansvarlige selskaper, netteiere og Statnett. Det avholdes møter normalt tre ganger i året.

Neste møte i kundeforumet arrangeres den 22.juni2021

Alle kan komme med forslag til temaer som ønskes diskutert. Frist for å melde inn saker er senest to uker før neste møte. Forslagene sendes til oss (se kontaktinformasjon lenger ned på denne siden), eller et av medlemmene.

Medlemmer av kundeforum for balanseavregning:

  • Lars Ellingsgard / Elvia
  • Philippe Sørensen / Statkraft Energi AS
  • Hilde Seppola Norheim / Eidsiva Nett AS
  • Espen Fjeld / Energi Salg Norge AS
  • Trond Marthinsen / Lyse Produksjon AS
  • Kamilla Abrahamsen / Skagerak Energi AS
  • Roald Skaar / Hafslund E-CO Vannkraft AS
  • Bård Mageli / Markedskraft AS