Prosjektleder Thorleif Heine-Eriksen vil benytte anledningen til å takke alle involverte og berørte som har bidratt i arbeidet med å få satt inn en transformator i Røldal transformatorstasjon, for å få lagt til rette for ny fornybar vannkraftproduksjon.

Jeg vil også nevne at hele byggeprosjektet er gjennomført på under et år, noe som er uvanlig og som ikke ville vært mulig uten et velfungerende prosjektteam og veldig gode entreprenører og leverandører, avslutter Heine-Eriksen.