I september 2018 inngikk Statnett en avtale med Odda Energi Nett om å etablere nettløsninger for tilknytning av småkraften nær Røldal transformatorstasjon i Ullensvang kommune i Hardanger. Odda Energi Nett har meldt tilbake at alle kraftverk som er under planlegging, og som har inngått reservasjonsavtale med Odda Energi Nett, er med videre.

Statnett vil nå starte arbeidet med å innhente tilbud fra entreprenører og leverandører. Basert på dette vil Statnett ta en formell beslutning om oppstart i 4. kvartal 2020. Prosjektet planlegges ferdigstilt innen utgangen av 2021, slik at produsentene rekker fristen for å kvalifisere til elsertifikater.