-Fremtiden er elektrisk, og i Bergensområdet skyter utviklingen fart. Det siste året har det kommet henvendelser om nytt og økt kraftforbruk tilsvarende forbruket i Trondheim by. Det krever at vi må gjøre tiltak i nettet, sier konserndirektør Håkon Borgen i Statnett.

Det har lenge vært klart at det har vært behov for forsterket kraftforsyning inn til Bergensområdet. Derfor ble forbindelsen mellom Sima og Samnanger bygget i 2013, og planene ble lagt for en forbindelse mellom Modalen og Mongstad, som forventes ferdigstilt i løpet av 2019.

Equinor vil nå legge ned gasskraftverket på Mongstad, noe som forsterker behovet for mer kraft internt i området. Det er derimot også planer om ny fornybar produksjon i regionen som skal kobles til nettet, som vil bidra positivt.

Den store økningen i henvendelser betyr at ikke alle tilknytningene kan gjennomføres når den enkelte ønsker. Det vil settes i gang kortsiktige tiltak som vil gi kapasitet til noe økt forbruk. Alminnelig forsyning vil bli prioritert i dette. Planene i regionen omfatter både elektrifisering av petroleumsvirksomhet, datasentre og annen næringsvirksomhet.

-Utvikling av nettanlegg tar tid og skal behandles grundig av både oss og samfunnet som berøres. Det er derfor viktig at vi blir involvert i planer som krever slik utvikling så tidlig som mulig. Elektrifisering av eksisterende virksomhet og ny næringsvirksomhet er positivt for samfunnet, og vi er avhengig av et godt samarbeid på tvers av sektorer for å få dette til, understreker Borgen i Statnett.

Statnett starter nå arbeidet med en konseptvalgutredning (KVU) som forventes å være klar mot sommeren 2020. Denne skal utarbeides i tett dialog mellom Statnett, BKK Nett og interessentene i området. KVUen skal utrede ulike alternativer for å øke kapasiteten i nettet internt i Bergensområdet, noe som vil kunne innebære utbedring av eksisterende anlegg og bygging av nye anlegg. Utformingen av eventuelle anlegg skal utredes i tett dialog med aktuelle interessenter i området, inkludert natur- og friluftsliv.

-Det er positivt for regionen at det nå er store planer om ny næringsvirksomhet og elektrifisering av eksisterende virksomhet. Nå er det viktig at vi får god oversikt over planene i området og hva det vil bety for kraftsystemet, sier Wenche Teigland i BKK Nett.

Møtet mellom Statnett, BKK Nett og aktuelle interessenter denne uken var startskuddet for arbeidet med å sikre fremtidens kraftforsyning til en region i vekst. God dialog med både næringsliv og andre interessenter i samfunnet i regionen er viktig i tiden fremover.

For mer informasjon, kontakt:
Statnett: Konserndirektør Håkon Borgen, 957 42 239
BKK Nett: Administrerende direktør Wenche Teigland, 480 96 723