Nyhetsarkiv Fortun transformatorstasjon

 • Statnett søkte om konsesjon for ny Fortun transformatorstasjon i oktober 2021. Nå jobber vi videre med å planlegge og videreutvikle prosjektet.

 • - Artikkel

  Arkeologiske utgravinger i Fortun

  I forbindelse med søknad om ny transformatorstasjon i Fortun ble det gjennomført en kulturminneregistrering i planområdet til den nye stasjonen. Nå foretas arkeologiske undersøkelser basert på...

 • Onsdag 4. mai avholdt Statnett og Linja informasjonsmøte om arbeidet med ny Fortun transformatorstasjon. Om lag 20 interessenter deltok på møtet, enten fysisk i Fortun eller digitalt.

 • - Artikkel

  Åpent informasjonsmøte 4. mai

  Statnett og Linja planlegger ny transformatorstasjon i Fortun og vi ønsker å invitere til informasjonsmøte for å presentere våre planer og ha dialog med berørte og innbyggere i Fortun.