Holdes 25. og 26. april  

Naboer ved Rektorhaugen/Tåsen  Tirsdag 25. april kl. 18.00 på Meet Ullevaal, Sognsveien 77 C på/i Ullevål stadion. 
Naboer i nærheten av tunnelåpningen på Ulvenveien 109    Onsdag 26. april kl. 18.00 på Quality Hotel 33 (øst for Økernsenteret)  

På møtet vil vi gi informasjon om hva anleggsarbeidet innebærer og hvordan naboer vil kunne merke arbeidene. Det vil også være mulighet for å stille spørsmål. Statnett og AF Gruppen vil være til stede, og møtet er åpent for alle som ønsker mer informasjon om prosjektet. 

Bakgrunn 

Statnett har signert kontrakt med AF Gruppen for bygging av kabeltunnel mellom Sogn og Ulven transformatorstasjoner i Oslo. Etter påske starter forberedende arbeider knyttet til tunnelarbeidene opp. Mer info om dette her.

Selve anleggsarbeidet vil starte opp i månedsskiftet mai/juni på Rektorhaugen/Tåsen og i midten av mai på Ulven. I starten skal det etableres en adkomst til tunnelen (forskjæring) som innebærer boring, pigging og sprengning før selve tunnelarbeidene kan starte opp.