Nyhetsarkiv for Frogner transformatorstasjon

  • - Artikkel

    Statnett søker om å fornye Frogner transformatorstasjon

    Statnett har søkt Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om å fornye Frogner transformatorstasjon i Lillestrøm kommune. Stasjonen må fornyes for å møte fremtidig forbruksvekst og økte krav til...