Nyheter om prosjektet

Avgrens søket ditt:
  • Statnett viderefører 420 kV kraftledning fra Skaidi og østover. Raskere elektrifisering og økt kraftforbruk i flere bransjer, og ny fornybar produksjon ligger som begrunnelse for beslutningen.

  • Statnett har besluttet oppstart av siste strekning på prosjekt Balsfjord – Skaidi, fra Skillemoen i Alta til Skaidi i Kvalsund. Videre utbygging østover i Finnmark styres av forbruket, og Statnett...

  • Behovs- og lønnsomhetsanalyser viser at økt produksjon kan gjøre bygging av ny kraftledning samfunnsøkonomisk rasjonelt.

  • Statnett har inngått flere kontrakter knyttet til utredninger som skal pågå sommeren 2016.

  • Statnett har startet konsesjonsprosessen for ny kraftledning mellom Lakselv og Adamselv, og forrige uke ble befaring gjennomført.