Nyheter om prosjektet

Avgrens søket ditt:
  • Av hensyn til smittevern under koronapandemien inviterer Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) til digitalt folkemøte i forbindelse med høringsprosessen for søknad om ny kraftledning fra Skai...

  • De siste avklaringene knyttet til trasé for ny 420 kV kraftledning fra Skaidi til Adamselv faller nå på plass. På deler av strekningen mellom Skaidi og Lakselv vil man søke om å få benytte deler av...

  • Statnett er godt i gang med konsesjonsprosessen for ny 420 kV kraftledning mellom Skaidi og Adamselv. Nye beregninger viser derimot behov for stasjonstiltak og det vil kreve noe mere tid til den...

  • Statnett viderefører 420 kV kraftledning fra Skaidi og østover. Raskere elektrifisering og økt kraftforbruk i flere bransjer, og ny fornybar produksjon ligger som begrunnelse for beslutningen.