Frem til nå har arbeidet i prosjektet bestått av prosjektering og videreutvikling av planer for ledningen og transformatorstasjonen i Gismarvik og utvidelsen i Blåfalli.  Nå går arbeidet over i en ny fase hvor man fortsetter med mer detaljert prosjektering og med planer for hvordan selve byggingen skal gjennomføres.  

Anskaffelsesprosessen blir viktig i arbeidet videre, og planen er at de første kontraktene vil bli utlyst før sommeren 2023. I første omgang er det kontrakter i forbindelse med grunn- og byggearbeider på transformatorstasjonene og hovedkontraktene på bygging av ledningen   som blir utlyst. Kontraktinngåelse vil ikke skje før konsesjon foreligger. 

 
Etterspørsel etter kraft øker 
Omstillingen til nullutslippssamfunnet skyter fart, og etterspørselen etter fornybar kraft øker. Stadig flere ønsker å knytte ny næringsvirksomhet til nettet eller øke eksisterende uttak. Haugalandet er et godt eksempel på behovet for å bygge mer nett framover, med ny og gammel industri, et næringsliv i samarbeid med politisk ønske om nye arbeidsplasser og tilknytning til elektrifisering av petroleumsnæring i tillegg til mulig tilknytning av havvind. 

Blåfalli-Gismarvik er en del av Statnetts områdeplan for Haugalandet og inngår i et strategisk målbilde med nødvendige tiltak, fordelt på ulike trinn, for å møte behovene i området.  

Veien videre 
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) skal komme med sin innstilling til Olje- og energidepartementet (OED), som gir konsesjon.  

 

Les også pressemeldingen Statnett oppgraderer strømnettet i vest