Tegnet illustrasjon av transformatorstasjon på Tegneby

Tegneby transformatorstasjon ligger i Vestby kommune og er en todelt stasjon (300kV og 420kV) som er bygd i flere faser. Stasjonen er sentral for både for forsyning av Østlandsområdet og utveksling mot Sverige.

Det utendørs luftisolerte 300 kV koblingsanlegget ligger ved Osloveien, og ble bygget ca 1958-1959. Transformatorene og kontrollanlegget er av nyere dato. Det isolerte innendørs 420 kV GIS-anlegget med kontrollanlegg ble idriftsatt i 1984 og ligger lenger øst oppe i terrenget. Idag er det ingen transformering mellom 300kV og 420kV. 

Statnett ønsker å fornye Tegneby transformatorstasjon for å sikre fortsatt trygg strømforsyning i området. Det som vurderes er behovet for å oppgraderere kun 420 kV-anlegget eller om vi også skal inkludere 300 kV-anlegget. 

Etter planen vil vi sende konsesjonssøknad innen utgangen av 2021.