Det europeiske regulatorbyrået ACER offentliggjorde i dag, 17. august, sin beslutning om et felles nordisk kapasitetsmarked for utveksling av sekundærreserver (aFRR), basert på de nordiske TSOenes forslag som ble oversendt ACER i februar.

-Kapasitetsmarkedet for sekundærreserver bidrar til omleggingen av det nordiske kraftsystemet i en enda mer grønn og bærekraftig retning, og det planlagte markedet er viktig for å innføre en ny nordisk balanseringsmodell for det nordiske synkronområdet, sier avdelingsleder Erik Alexander Jansson i Statnett.

Nå skal TSOene fortsette utviklingen av egne IT-løsninger, samtidig som de vil intensivere arbeidet med aktørene slik at de kan delta i markedet når det starter opp. Selskapene vil også gå gjennom ACER- beslutningen med de nordiske regulatorene.

-Vi tar sikte mot oppstart av aFRR kapasitetsmarkedet i løpet av andre kvartal 2021, forteller Jansson. TSOene vil komme tilbake med mer informasjon om oppstart når dette blir klart.

I simuleringer er den årlige samfunnsøkonomiske nytten av et felles marked på 300 MW aFRR-kapasitet beregnet til 50 millioner euro.

 

Les NBMs pressemelding om saken

Les mer om planene om ny nordisk balanseringsmodell (NBM)