Statnett og de andre systemansvarlige nettselskapene i Norden; Svenska kraftnät, Fingrid og Energinet, søkte i april regulatorene i de ulike landene om å etablere et nordisk kapasitetsmarked for hurtige reserver i kraftmarkedet, aFRR (automatic freqency restoration reserve).  Før et slik felles marked kan introduseres, må de nordiske regulatorene gi sin tillatelse. De nasjonale regulatorene, som i Norge er NVE, har nå gitt sin første tilbakemelding. Som et ledd i den videre godkjenningsprosessen, er de systemansvarlige nettselskapene er bedt om å gjøre endringer i forslaget.

-Da vi sendte inn forslaget i vår, antydet vi at kapasitetsmarkedet optimistisk sett kunne start opp i løpet av de første månedene i 2020. Med den dialogen vi nå har med regulatorene, er det tydelig at de tidlige tidsestimatene, som vi også den gangen påpekte var optimistiske, ikke vil holde, sier direktør for System- og markedsutvikling i Statnett, Kristin Munthe. -Regulatorene vil komme med sin neste beslutning i godkjenningsprosessen i første kvartal 2020, og da vil vi også kunne gi mer informasjon om en forventet tidsplan.

Hensikten med et kapasitetsmarked for hurtige reserver i kraftmarkedet, er å trygge driftssikkerheten i kraftforsyningen. Tilstrekkelig reservekapasitet i den nordiske regionen er nødvendig for en sikker overgang til en ny modell for å oppnå nødvendig balanse mellom produksjon og forbruk av strøm i Norden. Den nye balanseringsmodellen baserer seg på 15-minutters oppløsning i markedet. Et felles nordisk marked for hurtige reserver i kraftsystemet skal gi en effektiv oppbygging av tilstrekkelig tilgang på reserver. Reservekapasitet skal gjennom det nye markedet gjøres tilgjengelig for oppkjøp på tvers av dagens markedsområder for å oppnå balanse i det nordiske synkronområdet, samtidig som det tas hensyn til begrensninger i nettet.

-Å introdusere et felles kapasitetsmarked for reserver i det nordiske kraftsystemet er en hjørnestein i den nye balanseringsmodellen, sier Munthe. –Tilgangen til balanseressursene bli utvidet, og vi får en mer effektiv utnyttelse av overføringskapasiteten mellom budområdene i Norden. En effektiv løsning vil også bidra til å begrense kostnadene for sluttbrukerne.

 

 

 

Les nyheten fra april: De systemansvarlige nettselskapene i Norden har foreslått endringer i reservemarkeder for kraft

 Les mer om planene for en ny nordisk balanseringsmodell (NBM) her

 

 

 

For ytterligere informasjon, kontakt

seniorrådgiver Finn Pettersen, Statnett: finn.pettersen@statnett.no

eller Statnetts pressevakt på tlf. 23 90 40 00