De nordiske TSOene har nå sendt brev til ACER om saken.

-Et felles nordisk kapasitetsmarked for reservekraft vil være en effektiv måte å møte behovet for reserver på i Norden, der de rimeligste ressursene blir brukt først i Norden sett under ett, forteller direktør for system- og markedsutvikling i Statnett, Kristin Munthe.

De nordiske TSOenes forslag til kapasitetsmarked for hurtige reserver ble sendt til ACER i februar i år, etter at regulatorene i de nordiske landene ikke kom frem til en felles avgjørelse om forslaget.

Et av de kritiske spørsmålene i behandlingen, er om det å reservere plass i nettet til kapasitetsmarkedet forutsetter flytbasert markedskobling. Europeiske retningslinjer kan tolkes slik at flytbasert markedskobling må være implementert før man kan tildele overføringskapasitet mellom budområdene til utveksling av kapasitet for hurtige reserver (aFRR). Dette vil innebære en utsettelse av kapasitetsmarkedet.

-Å utsette implementeringen av et felles nordisk marked for hurtige reserver vil gi et samlet samfunnsøkonomiske tap for Norden på rundt 50 millioner euro i året. I tillegg vil det å sikre nødvendige reserver i driften av kraftsystemet skje på en mindre transparent måte, sier Munthe. -Derfor har vi uttrykt vår bekymring for en utsettelse av kapasitetsmarked for hurtige reserver til ACER.

Behovet for hurtige reserver i kraftsystemet øker. Slike reserver utgjør også ryggraden i den nye nordiske balanseringsmodellen som de nordiske TSOene utvikler.

-Vi må utvikle kapasitetsmarkedet for hurtige reserver for å introdusere ny balanseringsmodell og 15-minutters avregning på en effektiv måte. Dette er også er forutsetning for at vi skal kunne koble oss på de europeiske plattformene for utveksling av reserver, noe som gir tilgang til et større marked for fleksibel norsk vannkraft, forteller Munthe.

 

Les mer på nordicbalancingmodel.net.