Vi ser tydelige tendenser på at energi- og kraftsektoren er på vei til å bli utslippsfri i Norge og Europa. I Norge driver en raskere omstilling forbruket opp tidligere enn forventet gjennom elektrifisering av petroleumssektoren, kraftkrevende industri, ny industri og transport. Mye av den forventede veksten vil komme i eksisterende industriområder uten ny produksjon i nærheten. Raskere omstilling og fleksibilitet vil være noen av hovedtemaene vi vil ta opp på nasjonalt kraftsystemmøte.

Møtet avholdes digitalt den 22. oktober. Du kan melde deg på møtet ved å følge denne linken

Møtet blir delt i to sesjoner hvor første sesjon er fra 09:00-11:00 og siste del fra 12:00-14:00.

Agenda blir oppdatert fortløpende.

09:00-11:00

  • Akselerert elektrifisering - et felles ansvar Håkon Borgen, konserndirektør Statnett
  • Kraftsystemets utvikling mot 2050 Anders Kringstad, avdelingsleder markedsanalyse i Statnett
  • Hvordan sikre riktig løsning til riktig tid? Grete Westerberg, direktør kraftsystemplanlegging i Statnett
  • Elektrifisering og naturmangfold - fot i hanske? Ingrid Myrtveit, avdelingsleder areal og miljø i Statnett

 

11:00-12:00 Pause

 

12:00-14:00

  • Knut Kroepelien, administrerende direktør Energi Norge
  • Bjørn Rune Stubbe, nettsjef Tensio
  • Astrid Skarheim Onsum, konsernsjef Aker Offshore Wind