Arbeidet vil kunne vedkome grunneigarar, og vil bli gjennomført frå april til desember i år.

 

Leidningstraséen vert markert med stikk i terrenget. Bruk av ATV og helikopter kan bli naudsynt, og der det er aktuelt å bruke motoriserte terrengkøyretøy til landmålingsarbeidet, vil grunneigaren bli kontakta.

 

Stiknings- og landmålingsarbeidet blir gjennomført med hjemmel i matrikkelforskriften § 64, jf. matrikkellova §§ 41, 43. Motorferdselloven § 4 første ledd bokstav e, gir Statnett tillatelse til motorferdsel i utmark i forbindelse med bygging og drift av ledningsanlegg.

 

Eventuelle skadar arbeidet fører med seg, vil bli gjort opp etter avtale eller ved skjønn.

 

Spørsmål om arbeidet kan rettast til:
Grunneigarkontakt Ivar Tangeraas, tlf.992 70 954
Prosjektleiar Kari Eika, tlf 415 44 503