Olje- og energidepartementet har til behandling Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) innstilling til konsesjonssøknaden fra Statnett SF om bygging og drift av en ny 420 kV kraftledning mellom Blåfalli og Gismarvik.

I forbindelse med behandlingen i departementet vil det bli gjennomført befaring av deler av kraftledningstraseen onsdag 24. mai til fredag 26. mai. Befaringen tar utgangspunkt i NVEs innstilling av 8. februar 2023 og innkomne høringsuttalelser.

Den ordinære delen av befaringen starter med møte på Ølen Kulturhus onsdag 24. mai kl. 19.00-21.00. Befaring foregår torsdag 25. og fredag 26. mai.

Mer informasjon finnes i invitasjonen fra OED

Informasjon om befaring i Vindafjord kommune.

Informasjon om befaring i Tysvær kommune

Informasjon om befaring i Etne kommune