- Dette er gode nyheter og en viktig milepæl for alle på Haugalandet. Behovet for mer kraft i hele regionen er stort og det er mange som venter på og ønsker at prosjektet skal bli realisert, sier Elisabeth Vike Vardheim, konserndirektør for Nett i Statnett.

Ledningen Blåfalli-Gismarvik er en viktig del av Statnetts områdeplan for Bergensområdet og Haugaland og vil gi et kapasitetsløft på 500 MW i transmisjonsnettet. Kraftledningen vil legge til rette for elektrifisering, utvikling av industri og nye arbeidsplasser og sikre strømforsyningen til husholdningene på Haugalandet. Elektrifisering og etablering av nye, grønne industriarbeidsplasser er viktig for å kutte utslipp og nå Norges klimamål. Ledningen vil kunne stå ferdig i 2027 hvis Statnett mottar endelig konsesjon i løpet av 4. kvartal 2023.

NVE innstiller på at Statnett får tillatelse til å bygge en ny ca. 88 km lang 420kV ledning fra Blåfalli i Kvinnherad kommune til nye Gismarvik transformatorstasjon i Tysvær kommune, via Etne og Vindafjord kommuner i følgende traséalternativ:

  • trasé 1.0A fra Blåfalli koplingsstasjon i Kvinnherad kommune til Litledalen i Etne kommune
  • trasé 1.0B2-1.0C2-1.0C fra Litledalen i Etne via Strypeheiane til næringsområdet på Nerheim i Vindafjord kommune
  • trasé 1.0D-1.52 fra Nerheim til Skjoldastraumen via Tørsdal i Vindafjord og Tysvær kommuner
  • trasé 1.0F2-1.0G-1.0G3-1.0H fra Skjoldastraumen via Dueland, Sauahøgda og Klovning til Gismarvik transformatorstasjon i Tysvær kommune.

NVE innstiller også på at Statnett får tillatelse til å bygge en ny transformatorstasjon i Gismarvik og å utvide eksisterende Blåfalli koplingsstasjon i Kvinnherad.

NVE har sendt innstilling til Olje- og energidepartementet (OED), som overtar videre saksbehandling og skal ta den endelige beslutningen. 

 

Les pressemeldingen fra NVE og tilhørende dokumentasjon på NVE sine nettsider