Nyhetsarkiv Dalekvam transformatorstasjon

Avgrens søket ditt:
  • NVE har nå fattet vedtak om konsesjon for at Statnett, sammen med Eviny Fornybar og BKK Nett kan bygge Dalekvam transformatorstasjon i Vaksdal kommune.

  • Den 27. oktober 2021 avholdt NVE åpent folkemøte om Statnetts søknad om konsesjon for ny Dalekvam transformatorstasjon. Tirsdag 9. november 2021 avholder Statnett åpen kontordag i Dale.

  • Statnett og BKK har søkt NVE om konsesjon til ny transformatorstasjon på Dale i Vaksdal kommune. Den nye stasjonen vil hete Dalekvam transformatorstasjon, og skal erstatte dagens Dale transformator...