Forutsetningene for analysene må oppdateres med nye forventninger om utviklingen i kraftmarkedet, inkludert forventninger om utbygging av ny fornybar energi på Vestlandet.

En melding om prosjektet var ute på høring i de berørte kommunene og blant berørte i 2014. Statnetts mål er å sende konsesjonssøknaden senere i år, forutsatt at de samfunnsøkonomiske analysene bekrefter at det er behov for oppgraderingen.