Analysen "Kraftsystemet i Sør-Rogaland, analyse av behov og tiltak", og den eksterne kvalitetssikringen blir tilgjengelig i begynnelsen av januar. 

 

Dessverre blir tidspunktet for offentliggjøring av rapportene utsatt noe utover det tidspunktet som er oppgitt i søknaden.