- Når vi har fått Lyse – Fagrafjell i drift vil vi arbeide med videre utvikling av transmisjonsnettet i Sør-Rogaland. Å rive Stokkeland stasjon er en del av det langsiktige arbeidet, men tidspunktet for når vi kan rive avhenger av at vi får konsesjon på Lyse – Fagrafjell, sier Steinar L. Bygdås, som er prosjektleder i Statnett.

 

 

 Konsesjonssøknaden til Lyse – Fagrafjell er til behandling hos Olje- og energidepartementet, og man kan tidligst forvente en avklaring mot slutten av 2018. Når konsesjon til å bygge foreligger er det planlagt en fire til fem år lang byggeperiode.

 

 

Søknaden om sanering av Stokkeland, som nå er sendt til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), er en del av det langsiktige arbeidet som vil følge når ny strømtilførsel til regionen er på plass.

 

- Vi søker om å rive stasjonen, men ledningene som går til Stokkeland i dag skal fortsatt være i drift. Det betyr at vi i tillegg til å rive stasjonen, søker om å sette opp to ny master inne på dagens stasjonsområde som skal føre ledningen videre over området, sier Steinar L. Bygdås.

 

 

 Lyse Elnett eier og drifter regionalnettet, og det er nødvendig å gjøre tiltak i Vagle transformatorstasjon før Stokkeland kan rives. Lyse Elnett søker om tiltak i regionalnettet i egen søknad.

 

 

 

Spørsmål kan rettes til:

Kommunikasjonsrådgiver Marianne Veggeberg, telefon 95095312.