Sør-Rogaland har lite kraftproduksjon og høyt forbruk, og er dermed avhengig av tilstrekkelig strømforsyning inn til regionen.  I rapporten «Kraftsystemet i Sør-Rogaland, analyse av behov og tiltak» har Statnett vurdert mulige tiltak for å løse behovet, og på bakgrunn av dette sendt en tilleggssøknad for ny ledning mellom Lyse og Fagrafjell, samt ny transformatorstasjon. Samtidig trekkes tidligere omsøkt transmisjonsnettforbindelse mellom Lyse og Stølaheia.

 

– Analysene våre danner grunnlaget for at vi trekker søknaden om å gå fra Lyse til Stølaheia og heller velger å søke om alternativet Lyse – Fagrafjell. Denne løsningen er et godt første steg for å sikre strømforsyning inn til regionen, og legger til rette for at vi kan bygge ut trinnvis i etterkant. Neste steg blir å vurdere alternativer nordover mot Stavanger, og vi starter nå opp med utredninger av dette, sier konserndirektør i Statnett Elisabeth Vike Vardheim.

 

Analysen danner grunnlaget for en anbefalt videre nettutvikling, som skal sikre strømforsyningen og samtidig vurdere hvordan planlagt ny fornybar kraftproduksjon skal kobles til nettet. Målet er å finne de beste løsningene for regionen i form av en overordnet nettplan for Statnett og Lyse Elnett. Vista Analyse AS har kvalitetssikret rapporten, og finner i hovedsak at Statnett beskriver sitasjonen og begrunner anbefalingene på en god måte. Vista Analyse AS støtter Statnetts beslutning om å skrinlegge planene om ledning fra Lyse til Stølaheia, men mener imidlertid at Statnett kunne tatt seg tid til å ta med flere alternativer videre.  

 

Strømforsyningen i regionen er sårbar i dag, og det er viktig å styrke denne nå. Ut fra vårt ansvar og våre analyser haster det å komme i gang med utbyggingen. Vi mener den beste løsningen for å ivareta og styrke forsyningssikkerheten inn til regionen er å bygge ny transmisjonsettforbindelse fra sør med ledning fra Lyse til Fagrafjell med tilhørende ny transformatorstasjon, sier Elisabeth Vike Vardheim.

 

Allerede på midten av 2020-tallet kan situasjonen bli kritisk.

 

– Statnett har til enhver tid ansvaret for en sikker strømforsyning. I Sør-Rogaland er det er allerede mange timer, spesielt gjennom kalde og tørre vintre, at strømforsyningen i området er uten reserveløsninger, avslutter Vardheim.

 

Kontaktpersoner i Statnett:

Konserndirektør Elisabeth Vike Vardheim, telefon: +47 907 83 534

Kommunikasjonsrådgiver Marianne Veggeberg, telefon: +47 950 95 312