- Vi er veldig glade for å være i gang med byggearbeidene! Lyse-Fagrafjell er et viktig prosjekt som gir Sør-Rogaland en bedre forsyningssikkerhet og legger til rette for videre vekst i regionen, sier Steinar L. Bygdås, prosjektleder i Statnett.


De to transmisjonsnettledningene som forsyner Sør-Rogaland er i dag er ikke nok til å dekke det fremtidige behovet for strøm, og når Lyse-Fagrafjell er satt i drift i 2023/2024 vil forsyningssikkerheten til regionen være betydelig styrket.


- Det siste som gjensto for å kunne starte opp var å få godkjent MTA-planen fra NVE (Norges vassdrags og energidirektorat). Denne planen er viktig for alle entreprenørene og for oss, fordi den setter rammene for hvordan arbeidet skal utføres og hvilke hensyn vi må ta gjennom hele byggeperioden, sier Steinar L. Bygdås.

 


70 km ledning fra Lysebotn

Prosjektet består av en nesten 70 km lang ledning som skal bygges fra Lysebotn og til grensen mellom Sandnes og Time kommuner. Der kommer nye Fagrafjell transformatorstasjon.

 

Arbeidet med den nye ledningen skal utføres av den kroatiske ledningsentreprenøren Dalekovod. Selskapet har arbeidet med mange ledningsprosjekter for Statnett tidligere og er godt kjent med hva som kreves for å bygge kraftledninger i Norge. Dalekovod starter med å støpe fundamenter til nye master i Rettedal, i det som tidligere var Forsand kommune, nå Sandnes. Arbeidene med ledningen vil foregå på ulike steder gjennom anleggsperioden, og inkluderer etter hvert også å bygge to nye fjordspenn, ett over Lysefjorden og ett over Høgsfjorden. Arbeidet med disse er planlagt til 2021.

 


Innledende arbeider på Fagrafjell

Stangeland maskin er i gang med innledende arbeider på Fagrafjell transformatorstasjon. I første omgang skal det lages en riggplass hvor Stangeland maskin skal plassere anleggsbrakkene sine, noen veier skal klargjøres og deretter begynner arbeidet med grunnen på selve transformatorstasjonen. Stasjonen skal bygges som fossilfri anleggsplass, som betyr at arbeidet innenfor anleggsgjerdet skal utføres ved bruk av biodrivstoff uten palmeolje eller med elektrisk drift. Den nye stasjonen vil etter hvert erstatte Stokkeland transformatorstasjon, som Statnett har søkt om å få rive når Fagrafjell er satt i drift.

 


Skogrydding, vei og riggplasser

Statnett fikk godkjennelse til å starte noen av de forberedende arbeidene allerede i januar. Da begynte jobben med å rydde vegetasjon i ledningstrasèen. Man gikk samtidig i gang med å bygge riggplasser og veier. Det er behov for dette langs ledningstrasèen, slik at arbeiderne har god og enkel tilgang til områdene de skal jobbe i.


Når prosjektet er ferdig bygget og satt i drift i 2023/2024 vil forsyningssikkerheten for strøm inn til Sør-Rogaland være betydelig styrket.