I forbindelse med anleggsarbeid ved Fagrafjell transformatorstasjon på Fagrafjell/Kalberg, vil det bli nødvendig å arbeide inne på stasjonsområdet førstkommende søndag.

Dette vil medføre enkelte høye smell da det er behov for sprengningsarbeider. Det er planlant at sprengning vil foregå mellom kl. 0900 og 1100 og mellom 1300 og 1800.

 

Endringer i planene kan forekomme.